Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind statutul municipiului Chişinău)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind statutul municipiului Chişinău) 
30.07.2018     
Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Agenției “Moldsilva”
Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului privind reorganizarea Agenției “Moldsilva”
20.07.2018     
     
Opinie la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Opinie la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică. 
20.07.2018     
Aviz la proiectul de Hotărâre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
Aviz la proiectul de Hotărâre de Guvern „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. 
05.07.2018     
     
Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor articole din Codul funciar nr.282-XII din 25.12.1991
Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor articole din Codul funciar nr.282-XII din 25.12.1991
29.06.2018     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008”
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008”
27.06.2018     
     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anii de studii 2018-2019”
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru  anii de studii 2018-2019”
25.06.2018     
Avizul CALM la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”
Avizul CALM la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”
19.06.2018     
     
Avizul CALM cu privire la Cadrul de Management de Mediu și Social
Avizul CALM cu privire la Cadrul de Management de Mediu și Social
08.06.2018     
Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.707 din 12 noiembrie 1993 despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor, apărării și cu alte destinații speciale și privind modul de trecere la pierderi a sistemelor de ameliorare și de clasare a terenurilor irigate și desecate în categoria celor neirigate
Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.707 din 12 noiembrie 1993 despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor, apărării și cu alte destinații speciale și privind modul de trecere la
06.06.2018     
     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
31.05.2018     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020
24.05.2018     
     
Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016”
Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016”
24.05.2018     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016
22.05.2018     
     
Aviz la proiectul Codului funciar
Aviz la proiectul Codului funciar
22.05.2018     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă)
10.05.2018     
     
Aviz la proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal
Aviz la proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art. 172 alin. (3) din Codul fiscal
23.04.2018     
Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017
Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017
17.04.2018     
     
Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
11.04.2018     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
10.04.2018     
     
«« 1 2 3 4 5 6 »»