Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017
Aviz la proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenției Relați Funciare și Cadastru nr.70 din 04.08.2017
17.04.2018     
Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Aviz la Proiectul ordinului cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
11.04.2018     
     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
10.04.2018     
Aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Codului silvic
Aviz la proiectul de lege pentru aprobarea Codului silvic
02.04.2018     
     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală)
16.03.2018     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu)
16.03.2018     
     
AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945”
AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului
14.03.2018     
Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic
Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic
02.03.2018     
     
Aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor.
Aviz la proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor.
28.02.2018     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2028 privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2028 privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
09.02.2018     
     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”
07.02.2018     
Aviz la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003
Aviz la proiectul de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 32 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003
02.02.2018     
     
ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
ADRESARE privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei  nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
30.01.2018     
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
30.01.2018     
     
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
01.12.2017     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
27.11.2017     
     
ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”!
În scopul identificării și discutării problemelor actuale cu care se confruntă APL în legătură cu gestionarea resurselor financiare destinate infrastructurii rutiere la nivel local, CALM a organizat pe data de 3 noiembrie 2017, o masă rotundă.  La eveniment au participat
14.11.2017     
Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini
Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini
06.11.2017     
     
Aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor”
Aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 privind integrarea străinilor”
23.10.2017     
Aviz la proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative, nr. 482 din 09.12.2016
Aviz la proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative, nr. 482 din 09.12.2016
12.10.2017     
     
«« 1 2 3 4 5 »»