Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Aviz la proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese
Aviz la proiectul de lege cu privire la sistemul de adrese
27.02.2017     
Aviz la proiectul de lege privind completarea legii monumentelor de for public
Aviz la proiectul de lege privind completarea legii monumentelor de for public
23.02.2017     
     
Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale
După un an de pilotare, la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 267  din  01.11.2013 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.
04.02.2015     
     
Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului
1. Consideraţii generale În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi
04.02.2015     
Aviz Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
1. Consideraţii generale În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii
04.02.2015     
     
Aviz la Proiectul Hotarîrii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Cancelariei de stat a Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz cu privire la Proiectul Hotărârii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
04.02.2015     
Avizul CALM la Proiectul legii nr. 3149 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege nr. 3149 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29).
18.02.2013