Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.)
În rezultatul adresării pentru consultare şi asistenţă din partea unor autorităţi ale administraţiei publice locale interesate, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor actelegislative (facilităţi la taxa de aplicare a simbolicii
12.11.2015     
ADRESAREA CALM către Ministerul Finanțelor Republicii Moldova privind problemele apărute în legătură cu restituirea impozitului pe venit achitat în plus, din contul bugetelor locale
ADRESAREA CALM către Ministerul Finanțelor Republicii Moldova privind problemele apărute în legătură cu res...CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA ADRESAREA CALM 
04.09.2015     
     
O nouă tentativă de abuz împotriva comunităților locale și principiilor constituționale ale autonomiei locale!
ADRESARE CALM privind proiectul de Lege pentru completarea art. 295 din Codul Fiscal al Republicii Moldova
22.07.2015     
Avizul CALM la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (privind întovărășirile pomicole)
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA Avizul CALM la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (privind întovărășirile pomicole)
01.06.2015     
     
Opinia și propunerile CALM privind politica bugetar - fiscală pentru anul bugetar 2016
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA Opinia și propunerile CALM privind politica bugetar - fiscală pentru anul bugetar 2016
08.05.2015     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reglementare a activităţilor de comerţ interior)
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit adresarea din partea Ministerului Economiei de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reglementare a activităţilor
10.04.2015     
     
NOTĂ informativă privind suspendarea sau degrevarea alesului local pe perioada companiei electorale
În legătură cu apariția mai multor probleme privind interpretarea procedurii corecte de suspendare a primarului în vederea participării la alegerile locale și pentru a evita unele probleme viitoare care pot apărea, CALM propune atenției DVS o analiză juridică a cadrului
10.04.2015     
NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova
În prezent există multiple adresări a reprezentanților colectivităților locale privind circulara Ministerului Educației privind concedierea colectivă a directorilor instituțiilor de învățământ și organizarea ulterioară în masă a concursurilor pentru ocuparea posturilor respective, ceea ce este o situație ieșită din comun
31.03.2015     
     
Aviz în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU A VIZUALIZA AVIZUL în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile
23.03.2015     
Propuneri în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți"
CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA SAU DESCĂRCA Propunerile în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți"
23.03.2015     
     
Nota juridică privind unele aspecte ale implementării noului sistem de finanțe publice locale
După un an de pilotare, la 1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 267  din  01.11.2013 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.
04.02.2015     
Aviz la Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi funcţionarea organul local de specialitate în domeniul învățămîntului
1. Consideraţii generale În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea REGULAMENTULUI-TIP cu privire la organizarea şi
04.02.2015     
     
Aviz Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea și completarea unor Hotărâri de Guvern în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
1. Consideraţii generale În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii
04.02.2015     
Aviz la Proiectul Hotarîrii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Cancelariei de stat a Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz cu privire la Proiectul Hotărârii de Guvern privind Registrul de stat al actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
04.02.2015