Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Opinia CALM La proiectul legii pentru modificarea și completarea unor legi –nr. 1093 (Politica fiscală pentru anul 2014)
CALM a analizat prevederile proiectului în cauză prin prisma respectării drepturilor și intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a principiilor consituționale a autonomiei locale și descentralizării. Prezentul proiect de lege, cu referire la domeniul APL conține unele prevederi pozitive, ce se referă la Legea nr. 48 prin care se clarifică dreptul consiliilor locale de a aporba regulamentul privind stabilirea unor plăți suplimentare la salariile funcționarilor publici angajați în cadrul APL. Totodată, în textul proiectului dat de lege, precum și pe parcursul discutării lui (la care nu au fost invitați reprezentanții APL), constatăm mai multe prevederi/inițiative, care contravin grav principiilor constituționale ale autonomiei locale și descentralizării, generează indignarea autorităților locale și pot genera în viitor probleme sub aspectul compatibilității lor prevederilor constituționale.
13.12.2013     
Aviz la proiectul Hotărîrii de guvern cu privire la aprobarea Regulamentul-tip de înregistrare a vehiculelor cu tracțiune animală și condițiile de admitere a acestora la trafic
La 9 iulie 2013 în adresa secretariatul CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova de a veni cu un aviz în privința Proiectului înnoit al Hotărârii de guvern cu privire la aprobarea Regulamentul-tip de înregistrare a vehiculelor cu tracțiune animală și condițiile de admitere a acestora la trafic.
23.08.2013     
     
Avizul CALM la proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională de a aviza proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, înregistrat în parlament cu nr. 154 din 05.04.2013
03.07.2013     
Avizul CALM la proiectul de lege nr.122 din 18 martie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat în parlament cu nr. 122 la data de 18 martie 2013. Printre altele proiectul în cauză transferă competența de aprobarea tarifelor la apă și canalizare de la consiliile locale a orașelor și municipiilor către ANRE. Această inițiativă a provocat mai multe discuții și poziții diferite în rîndul reprezentaților APL.
27.05.2013     
     
Avizul CALM la Proiectul legii nr. 3149 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege nr. 3149 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29).
18.02.2013