Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
31.05.2018     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea infrastructurii naționale de date spațiale pentru anii 2018-2020
24.05.2018     
     
Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016”
Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016 din 01 septembrie 2016”
24.05.2018     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la completarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.977 din 16.08.2016
22.05.2018     
     
Aviz la proiectul Codului funciar
Aviz la proiectul Codului funciar
22.05.2018     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative, nr 35 din 14 februarie 2018 (cu titlu de iniţiativă legislativă)
10.05.2018     
     
Opinia și propunerile CALM privind politica bugetar - fiscală pentru anul bugetar 2016
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA Opinia și propunerile CALM privind politica bugetar - fiscală pentru anul bugetar 2016
08.05.2015     
Aviz la proiectul de lege „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile”
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a aviza proiectul legii „Pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 – XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile”. CALM
29.05.2014     
     
Avizul CALM la proiectul de lege nr.122 din 18 martie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat în parlament cu nr. 122 la data de 18 martie 2013. Printre altele proiectul în cauză transferă competența de aprobarea tarifelor la apă și canalizare de la consiliile locale a orașelor și municipiilor către ANRE. Această inițiativă a provocat mai multe discuții și poziții diferite în rîndul reprezentaților APL.
27.05.2013