Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea mecanismul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală)
16.03.2018     
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu)
Aviz la proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (evaluarea strategică de mediu)
16.03.2018     
     
AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război, în legătură cu cea de-a 50-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945”
AVIZ la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la încetarea Acordului privind stabilirea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului
14.03.2018     
Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic
Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului Registrului patrimoniului hidrotehnic
02.03.2018     
     
Aviz la proiectul instrucțiunii cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general
Aviz la proiectul instrucțiunii cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general
21.03.2017     
NOTĂ INFORMATIVĂ privind încetarea raporturilor de muncă a directorilor instituțiilor de învățământ publice conform Codului Educației al Republicii Moldova
În prezent există multiple adresări a reprezentanților colectivităților locale privind circulara Ministerului Educației privind concedierea colectivă a directorilor instituțiilor de învățământ și organizarea ulterioară în masă a concursurilor pentru ocuparea posturilor respective, ceea ce este o situație ieșită din comun
31.03.2015     
     
Aviz în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile
CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU A VIZUALIZA AVIZUL în privința proiectului Hotărîrii de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 354 -XV din 28.10.2004 cuprivire la formarea bunurilor imobile
23.03.2015     
Propuneri în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți"
CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA SAU DESCĂRCA Propunerile în contextul audierilor publice din 18 martie 2015 - modul de implementare a Legii nr.I40 din 14.06.2013 ”Protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți"
23.03.2015     
     
Aviz privind proiectul legii pentru modificarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local înregistrat în Parlament cu nr. 467 din 20.11.2013
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii pentru modificarea prevederilor art. 24, alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local înregistrat în Parlament cu nr. 467 din 20.11.2013.
07.03.2014     
Avizul CALM privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr. 17 din 24 ianuarie 2014
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova de a aviza proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 17 din 24 ianuarie 2014 .
03.03.2014