Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie  
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
Aviz la proiectul legii de modificare și completare a Legii apelor
01.12.2017     
Opinia CALM La proiectul legii pentru modificarea și completarea unor legi –nr. 1093 (Politica fiscală pentru anul 2014)
CALM a analizat prevederile proiectului în cauză prin prisma respectării drepturilor și intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a principiilor consituționale a autonomiei locale și descentralizării. Prezentul proiect de lege, cu referire la domeniul APL conține unele prevederi pozitive, ce se referă la Legea nr. 48 prin care se clarifică dreptul consiliilor locale de a aporba regulamentul privind stabilirea unor plăți suplimentare la salariile funcționarilor publici angajați în cadrul APL. Totodată, în textul proiectului dat de lege, precum și pe parcursul discutării lui (la care nu au fost invitați reprezentanții APL), constatăm mai multe prevederi/inițiative, care contravin grav principiilor constituționale ale autonomiei locale și descentralizării, generează indignarea autorităților locale și pot genera în viitor probleme sub aspectul compatibilității lor prevederilor constituționale.
13.12.2013     
     
Avize CALM pina in 2011
Avizul CALM privind proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 1576 din 11.07.2011.Avizul CALM privind proiectul Strategiei de Descentralizare.Avizul CALM privind proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranța rutieră.Avizul CALM privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deşeurilor.Avizul CALM privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea deşeurilor.Opinia CALM privind garanţiile sociale pentru primarii ale căror mandate au încetat.Avizul CALM privind Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea
21.12.2011