Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind siguranța construcțiilor hidrotehnice
27.11.2017     
ANUNȚ! Consultare publică privind sinteza problemelor care limitează impactul pe care-l poate avea ”reforma fondului rutier”!
În scopul identificării și discutării problemelor actuale cu care se confruntă APL în legătură cu gestionarea resurselor financiare destinate infrastructurii rutiere la nivel local, CALM a organizat pe data de 3 noiembrie 2017, o masă rotundă.  La eveniment au participat
14.11.2017     
     
Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini
Aviz la proiectul HG cu privire la mecanismul național de gestionare unitara și coerenta a situației în eventualitatea unui aflux de străini
06.11.2017     
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE N... Fișiere:CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA OPINIA CALMADRESAREA CALM DIN 7 AUGUST 2016
01.11.2016     
     
ADRESAREA CALM Privind proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor acte legislative (privind facilităţile la taxa de aplicare a simbolicii locale pentru obiectele declarate patrimoniu cultural naţional al RM (Combinatul de Vinuri „Cricova”, Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, etc.)
În rezultatul adresării pentru consultare şi asistenţă din partea unor autorităţi ale administraţiei publice locale interesate, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de Lege pentru modificare şi completarea unor actelegislative (facilităţi la taxa de aplicare a simbolicii
12.11.2015     
Nota juridică privind încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului local (funcționarului public) la împlinirea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
Încetarea raporturilor de serviciu la atingerea vîrstei de pensionare atît a funcționarilor publici, în general, cît și a secretarului consiliului local, în particular, a ridicat și ridică multe semne de întrebare, provocând și multiple situații de conflict la nivel local.
25.11.2014     
     
Nota juridică privind locul autorității executive locale (primar) în sistemul autorităților publice locale (problema ierarhiei autorităților publice locale)
În ultima perioadă în adresa CALM au parvenit mai multe sesizări și semnale privind unele cazuri de aplicare și interpretare extensivă și arbitrară din partea unor organe de control și autorități publice centrale a prevederilor legale referitoare la locul autorității executive locale, în special a primarului, în sistemul autorităților publice locale.
25.11.2014