Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

Avize / Adresări / Declarații / Note informative CALM

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
ADRESAREA CALM privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
ADRESARE privind Scrisoarea Consiliului Concurenţei  nr. OTS – 02/05 – 79 din 17.01.2018
30.01.2018     
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
30.01.2018     
     
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014”
Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în a... Fișier:AVIZUL CALM
12.01.2017     
Avizul CALM la proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) la solicitarea Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, a examinat proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul 446), şi proiectul de Lege pentru modificarea
09.01.2017     
     
Avizele CALM
Avizul CALM privind proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Nr. 1576 din 11.07.2011.Avizul CALM privind proiectul Strategiei de Descentralizare.Avizul CALM privind proiectul Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranța rutieră. Avizul CALM privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deşeurilor.Avizul CALM privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea deşeurilor.Opinia CALM privind garanţiile sociale pentru primarii ale căror mandate au încetat.Avizul CALM privind Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 245 din 04 martie 2008.Avizul CALM privind proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”.Avizul CALM la proiectul Hotărîrii de guvern cu privire la aprobarea Regulamentul-tip de înregistrare a vehiculelor cu tracțiune animală și condițiile de admitere a acestora la traficAvizul CALM la proiectul Legii nr. 599Avizul CALM la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2011Avizul CALM la proiectul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscaleAvizul CALM privind demersul Companiei „Teleradio-Moldova” referitor la redirecţionarea cheltuielilor de funcţionare a retranslatoarelor TV şi radio administraţiilor publice locale Avizul CALM referitor la notificarea Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat din nr.139-S/10Avizul CALM la Hotărîrea Guvernului 99 privind reducerea statelor de personalAvizul CALM la proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011Avizul CALM privind Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a unor prevederi din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativăAvizul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova privind proiectul Legii privind modificarea Legii asistenței sociale Nr. 547-XV din 25.12.2003Avizul CALM la proiectul Regulamentului cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice localeAvizul CALM la proiectul Codului Educației      
26.01.2011