Prima pagină   |  Documente   |  Declarațiile CALM

Declarațiile CALM

Declarația CALM din 16.12.2016
Declarația CALM din 16.12.2016Fișier: Declarația CALM din 16.12.2016
17.12.2016     
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE N... Fișiere:CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA OPINIA CALMADRESAREA CALM DIN 7 AUGUST 2016
01.11.2016     
     
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE NIVELUL I ȘI II DE A-ȘI REDUCE VENITURILE ESTE ABUZIVĂ ȘI NECONSITITUȚIONALĂ
OPINIA CALM: REDUCEREA TRANSFERURILOR GENERALE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI IMPUNEREA AUTORITĂȚILOR LOCALE DE N... Fișiere:CLICK AICI PENTRU A DESCĂRCA SAU VIZUALIZA OPINIA CALMADRESAREA CALM DIN 7 AUGUST 2016
01.11.2016     
CALM BATE ALARMA: GRUPURI DE INTERESE DORESC BLOCAREA PROMULGĂRII LEGII NR 2474 ȘI A PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE REALĂ!
Primarii din Republica Moldova bat alarma! Autorităţile locale sunt îngrijorate că legea N.2474 aprobată la 4 martie 2016 în lectură finală, care le oferă dreptul de a schimba destinaţia terenurilor şi de a se adresa direct la Curtea Constituţională, în cazul în care sunt încălcate principiile autonomiei locale, ar putea să nu fie promulgată.
01.04.2016     
     
DECLARAȚIE CALM: LIPSA DE VOINȚĂ POLITICĂ ȘI TERGIVERSAREA DESCENTRALIZĂRII REALE PUN LA LIMITA EXISTENȚEI APL!
Situația actuală din domeniul descentralizării și autonomiei locale din Republica Moldova a fost subiectul conferinței de presă organizată de CALM, cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a lucrătorilor din APL. Directorul executiv CALM, Viorel Furdui, primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu și primarul de Puhoi, Petru Frunze, au punctat cele mai arzătoare și stringente probleme din APL, care necesită soluționare rapidă din partea autorităților centrale, astfel încât reforma de descentralizare, desfășurată cu grave amânări și erori, să nu fie compromisă definitiv.
03.02.2016     
DECLARATIA Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) privind situația actuală din domeniul descentralizării și autonomiei locale din Republica Moldova
Pornind de la faptul că administraţia publică locală reprezintă un element esențial pentru funcționarea statului de drept și cadrul în care cetățenii pot participa nemijlocit la rezolvarea treburilor publice; menționând că autoritățile locale, de rând cu biserica se bucură de
01.02.2016     
     
O nouă tentativă de abuz împotriva comunităților locale și principiilor constituționale ale autonomiei locale!
ADRESARE CALM privind proiectul de Lege pentru completarea art. 295 din Codul Fiscal al Republicii Moldova
22.07.2015     
DECLARAȚIA CALM privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări şi efectul asupra administraţiei publice locale (APL)
Prin prezenta Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) atrage atenția factorilor decizionali și opiniei publice asupra gravelor încălcări ale principiilor constituționale a autonomiei locale în legătură cu blocarea procesului de achiziții publice și a proiectelor investiționale la nivel local în rezultatul acţiunilor Agenției Achiziții Publice (AAP) privind sistarea temporară a publicării în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări.
20.07.2015     
     
DECLARAŢIA CONGRESULUI AUTORITĂŢILOR LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU PLAFONAREA TAXELOR LOCALE ȘI CAUZAREA PREJUDICIULUI ENORM LOCALITĂȚILOR URBANE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Prin prezenta, aducem la cunoștința opiniei publice naționale și internaționale despre faptul că la 23 decembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova în mod unilateral și abuziv, a adoptat Legea nr.324 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (punctele 4, 113 și 123), prin care au fost stabilite cote maxime ale taxelor locale, iar unele taxe chiar au fost anulate. În legătură cu aceasta, declarăm următoarele:
11.01.2014     
Declaraţia congresului autorităţilor locale din republica moldova cu ocazia zilei autonomiei locale și a lucrătorului din APL
Pornind de la faptul că autoritățile publice locale sunt cel mai aproape de nevoile cetățenilor și se bucură de cea mai înaltă încredere din parte lor;Conştienţi de răspunderea pe care o purtăm faţă de cetăţenii Republicii Moldova, care așteaptă ca autoritățile pe care le aleg să-și îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile funcționale;Stabilind că numai printr-o participare organizată, activă şi eficientă a autorităţilor locale poate avea loc modernizarea, dezvoltarea şi europenizarea reală a statului și societății din Republica Moldova;Considerând că dezvoltarea și modernizarea țării reprezintă o sarcină comună cât a guvernării centrale, atât și a guvernării locale;Fiind convinşi că numai printr-un dialog instituțional permanent, egal și efectiv între autoritățile locale și cele centrale pot fi realizate obiectivele de guvernare și asigurat fundamentul dezvoltării naţionale,Luând în considerație: Recomandările Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale ale Consiliului Europei din 22.03. 2012, Legea privind Descentralizarea Administrativă și Legea privind administrația publică locală, precum și declarațiile CALM de la Adunările generale din 21.03.2010 și 02.06.2012, prevederile cărora în marea parte rămân în vigoare și astăzi:
01.02.2013     
     
Declarația Adunării Generale a CALM din 21 martie 2010
DECLARAŢIACONGRESULUI AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALEDIN REPUBLICA MOLDOVA  Pornind de la  faptul că autorităţile administraţiei publice locale reprezintă un fundament esențial pentru funcționarea oricărui regim democratic, deoarece doar la nivel local poate fi exercitat...
21.03.2010     
Declarația Congresului Autorităților Locale din Moldova în legătură cu arestarea primarului de Corjova Dl. Valeriu Miţul şi a consilierului raional Dl. Iurie Coţofan
DECLARAŢIACONGRESULUI AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALEÎn legătură cu arestarea primarului de Corjova Dl. Valeriu Miţul şi a consilierului local Dl. Iurie Coţofan Stimaţi colegi, prieteni şi cetăţeni ai Republicii Moldova!Pe data de 2 Martie 2010, în timpul petrecerii...
02.03.2010