Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale.În nota informativă se menționează că, proiectul Legii cu privire
30.06.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 834 din 13.09.2010
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 834 din 13.09.2010.Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea
30.06.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, legea cu privire la protecţia civilă, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă))
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, de a veni cu un aviz privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, legea cu privire la
30.06.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile.În nota informativă se menționează că, Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile prevede stabilirea
30.06.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.Potrivit autorilor, proiectul Hotărîrii
30.06.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.
30.06.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Centrului Național Anticorupție de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Parlamentului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015.În
30.06.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social".
25.06.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului cu privire la recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi în luptă din 15 aprilie 1994
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului cu privire la recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi în luptă din 15 aprilie 1994, elaborat în cadrul şedinţei grupului de lucru din perioada 13-14 noiembrie 2014 la sediul Comitetului executiv al C.S.I. în or. Minsk.
19.05.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.Proiectul respectiv are drept scop
19.05.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind reducerea conţinutului de sulf din anumiţi combustibili lichizi.
19.05.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea aducerii în concordanţă cu Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.
19.05.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul de lege pentru completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008.
08.04.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie.
07.04.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Ordinului ministrului mediului cu privire la aprobarea Ghidului de întocmire a Planului de Siguranţă a Apei pentru un sistem public de alimentare cu apă
07.04.2015     
CALM solicită opinia membrilor referitoare la Proiectul HG „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008.”
Proiectul HG „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008.”
07.04.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
16.03.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare la proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori și METODOLOGIA de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de operatori
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare la proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la
16.03.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora”
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz în privința proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora”.
13.03.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz în privința proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.
13.03.2015     
     
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»