Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2017-2022
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie
13.05.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a ajutorului social".
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in Regulamentul cu privire la modul de stabilire si plata a
12.05.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova.
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz privind proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la completarea punctului I din Hotărârea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă
12.05.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.În nota informativă se menționează că necesitatea
12.05.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008"
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotărîrii Guvernului "Privind aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008".În acest context, CALM solicită tuturor
03.03.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova privind proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.În acest context, CALM solicită tuturor
01.03.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1010 din 26 august 2016
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1010 din 26 august 2016.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si
01.03.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Afacerilor Interne de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului.În nota informativă se menționează că luând în considerație fluxul mare de schimb al
27.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29, 43, 53)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29, 43,
27.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social integrat pentru persoane fara adapost si a standardelor minime de calitate
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova privind proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Serviciului social integrat pentru persoane fara adapost si a standardelor minime de
09.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile
08.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător.În nota informativă se menționează că prezentul proiect este întocmit
06.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare a Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pentru anii 2014-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova privind proiectul de HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013, pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2018 de implementare
06.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.1, 10, 11, ș.a.; Legea cu privire la protecția civilă – art.8; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.1, 10, 11, ș.a.; Legea cu privire
06.02.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul cu privire la completările Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Economiei Republicii Moldova privind proiectul cu privire la completările Anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.357 din 13 mai 2009 și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
03.02.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la sistemul de adrese
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii cu privire la sistemul de adrese.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri,
18.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova – anexa; Legea privind principiile urbanismului
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia administrație publică, dezvolare regională, mediu și schimbări climatice” privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării
18.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării.În nota informativă se menționează
16.01.2017     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor privind proiectul hotărârii de Guvern cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008.În nota informativă se menționează că, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
16.01.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Codului administrativ
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei juridice, numiri și imunități privind proiectul Codului administrativ.În nota informativă se menționează că proiectul de Cod administrativ este structurat în 3 părți și se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective: - uniformizarea soluțiilor
16.01.2017     
     
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»