Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova privind proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armoinzare a seturilor și serviciilor
10.08.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020.
01.08.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.
26.08.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unui lac de acumulare, proprietate de stat, Agenției ”Apele Moldovei”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unui lac de acumulare, proprietate de stat, Agenției ”Apele Moldovei”În nota informativă se menționează că,
26.08.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectele de Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Proiectului de lege cu privire la energia electrică” și ”Privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Economiei de a veni cu un aviz privind roiectele de Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Proiectului de lege cu privire la energia electrică”  și ”Privind aprobarea proiectului
24.08.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Strategiei sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii 2016-2018
În conformitate cu scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 06/1-17/58 din 24 iulie 2015 privind particularitățile de elaborare a propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2018, Ministerul Economiei inițiază procesul de elaborare a proiectului Strategiei
24.08.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul energetic pentru perioada anilor 2016- 2018
În conformitate cu scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 06/1-17158 din 24 iulie 2015 privind particularitățile de elaborare a propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 și estimărilor pentru anii 2017-2018, Ministerul Economiei inițiază procesul de elaborare a proiectului Strategiei
24.08.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Strategiei sănătatea, dezvoltarea şi bunăstarea copiilor si adolescenţilor în perioada 2015-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Strategiei sănătatea, dezvoltarea şi bunăstarea copiilor si adolescenţilor în perioada 2015-2020
20.08.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare (AIR) și la proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova de a veni cu un aviz la Analiza Preliminară a Impactului de  Reglementare (AIR) și la proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor
28.08.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea art.51(prim) din legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea art.51(prim) din legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995.Autorii menționează că proiectul a fost
15.08.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificările și completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane de a veni cu un aviz privind privind proiectul de Hotărîre de Guvern privind modificările și completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
15.08.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comitetului Național pentru combaterea traficului de ființe umane de a veni cu un aviz privind propunerile de modificare a cadrului legal in domeniul prevenirii si combaterii TFU.
12.08.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului Ministerului Finantelor ce vizează investiile capitale
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Finantelor Republicii Moldova, de a veni cu o opinie privind proiectul Ordinului ce vizeaza invetsitiile capitale. În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri,
11.08.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015. În nota informativă se menționează că, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de
08.08.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea, completarea și abrogarea unor Hotărîri de Guvern.
08.08.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne de a veni cu un aviz privind privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului teritorial de salvatori şi pompieri”.
01.08.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor cu privire la proiectul de hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz cu privire la proiectul de hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului.
24.08.2013     
CALM solicita opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea apei folosite
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea apei folosite. Regulamentul în cauză stabileşte modalitatea de evidenţă şi raportare de către utilizatorii de apă a apei folosite, indiferent de forma de proprietate şi sursa de apă utilizată.
07.08.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotîrîrii Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotîrîrii Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008
01.08.2013