Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie  
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general"
Ministerul Educației, Culturii  și  Cercetării  a expediat în adresa Congresului Autorităților Locale din Moldova spre reavizare proiectul Hotărârii de Guvern "Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de Învățământ general", elaborat în conformitate cu
30.12.2017     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Proiectul nr. 448)
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea comisiei parlamentare ”Comisia protecţie socială, sănătate şi familie” privind proiectele de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.95 (Proiectul nr. 446) şi proiectul de Lege pentru modificarea
07.12.2016     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI
06.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020"În nota informativă se menționează că, reieşind din necesitatea
06.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1).În nota informativă se menționează că, prezentul
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al instituţiei medico–sanitare publice"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului "pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico–sanitare publice şi Contractului–tip de management al
05.12.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Sănătății de a veni cu un aviz privind proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.În nota
05.12.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern ”Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar”.Potrivit autorilor, prezentul act normativ are ca scop crearea
25.12.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectulHotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi populaţiei împotriva riscurilor legate de funcţionarea staţiilor de alimentare cu carburanţi"
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministeului Sănătății Republicii Moldova de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern "Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi populaţiei
23.12.2014     
CALM solicita opinia membrilor privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii de Guvern privind ”Registrul actelor locale”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii de Guvern privind ”Registrul
22.12.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG în scopul asigurării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007.
04.12.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Programului de Dezvoltare Strategică 2014-2016 a Inspecţiei financiare
în adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Inspecției Financiare de a veni cu un aviz privind proiectul Programului de Dezvoltare Strategică 2014-2016 a Inspecţiei financiare.
30.12.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul de stabilire și plata a alocatiilor lunare de stat unor categorii de populație
30.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Ghidului privind instruirea, practica de specialitate si activitatea consilierilor de familie.
30.12.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Inspectoratului pentru reglementarea regimului funciar și geodezie
În adresa CALM a pavrvenit o solicitare de aviz din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului Inspectoratului pentru reglementarea regimului funciar și geodezie si analiza impactului de reglementare.
13.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul Hotăririi Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova de a veni cu o opinie privind proiectul Hotăririi Guvernului Republicii Moldova ,,Cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări".
11.12.2013     
     
CALM solicită oponia membrilor privind proiectul de lege nr.441 privind modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege nr.441 cu privire la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. În acest sens, potrivit autorilor proiectului, acesta este elaborat întru asigurarea principiului proporționalității și vine să stabilească salarii raportate la nivelul competențelor la complexitatea activității desfășurate  și la gradul de responsabilitate plasînd Comisia Națională de Integritate alături de instituțiile publice cu atribuții de control, ținînd cont de
10.12.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege nr. 460 din 15.11.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare de aviz din partea Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională asupra proiectului de lege nr. 460 din 15.11.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative. (Legea nr. 436 APL, Legea cadastrului nr. 1543, Legea nr. 198 cu privire la arenda în agricultură).
03.12.2013     
     
CALM solicită membrilor de a veni cu o opinie în privința Proiectului Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţiei
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Educației a Republicii Moldova de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului Proiectului Strategiei de Descentralizare în Sectorul Educaţiei.
21.12.2012     
CALM solicită opinia membrilor în privința proiectul legii pentru modificarea și completarea legii privind administrația publică locală (art.26, 31)
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională din cadrul Parlamentului Republicii Moldova de a examina și de a veni cu un aviz în privința proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (publicată 09.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35, art. Nr. 116), nr.2876 din 30.11.2012.
21.12.2012     
     
1 2 »»