Prima pagină   |  Procesul legislativ   |  Proiecte de acte normative

Proiecte de acte normative

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din domeniul prevenirii
07.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri.
06.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul de lege privind accesul publicului la informația de mediu.În nota informativă se menționează că Proiectul Legii cu privire la accesul publicului la informația
05.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea companiilor de apă - canal
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și a Ghidului privind regionalizarea
05.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului de Interne a Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Legea cu privire la protecţia civilă, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind administraţia publică locală şi legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)).
05.10.2015     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului SIA „Registrul ajutoarelor de stat”.
05.10.2015     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.În nota informativă
24.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind aplicabilitatea Legii drumurilor
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor de a veni cu o opinie privind aplicabilitatea Legii drumurilor.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL să expedieze propuneri, recomandări sau obiecții în privința
24.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.278 din 16.03.2006
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Finanțelor Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.278 din 16.03.2006 (Regulamentul privind modul de creare și utilizare a mijloacelor
24.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz la proiectul Ordinului ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată.În nota informativă se menționează că Proiectul Ghidului
24.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii cu privire la condominiu
În adresa CALM a parvenit solicitarea din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor de a veni cu un aviz la proiectul legii cu privire la condominiu. În nota informativă este stipulat că temeiul elaborării proiectului de lege cu privire la condominiu. Temei pentru
24.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.249 din 27.06.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.249 din 27.06.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.În nota informativă
21.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.301 din 18.07 2014 pentru completarea și modificarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (art.16, 27, 31)
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii pentru completarea și modificarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de
21.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.314 din 23.07.2014 privind statutul municipiului Bălți
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.314 privind statutul municipiului Bălți. În nota informativă se menționează că la data
21.10.2014     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul legii nr.340 din 02.09.2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
În adresa Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a parvenit solicitarea din partea Comisiei administrație publică și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii Moldova de a veni cu un aviz privind proiectul legii nr.340 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8,
21.10.2014     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea unor acte normative privind ajutoarele de stat sectoriale.”
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Consiliului Concurenței de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței „Cu privire la aprobarea unor acte  normative privind ajutoarele de stat sectoriale.”Potrivit autorilor proiectul dat are ca scop crealea
29.10.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Muncii de a veni cu un aviz privind Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale
28.10.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul pentru modificarea si completarea unor acte legislative care se refera la dezvoltarea parteneriatelor locale si incurajarea implementarii cooperarii intercomunitare
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Cancelariei de Stat de a veni cu un aviz privind proiectul pentru modificarea si completarea unor acte legislative care se refera la dezvoltarea parteneriatelor locale si incurajarea implementarii cooperarii intercomunitare.În acest context,
28.10.2013     
     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar.În acest context, CALM solicită tuturor membrilor săi si reprezentanților APL
28.10.2013     
CALM solicită opinia membrilor privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023
În adresa CALM a parvenit o solicitare din partea Ministerului Mediului de a veni cu un aviz privind proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de mediu pentru anii 2013-2023. Strategia Naţională de Mediu este un document de planificare strategică pe
22.10.2013     
     
1 2 »»