Evenimente în cadrul proiectului

APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE: PROVOCARE PENTRU APL, PRIORITATE PENTRU CALM!
Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de reducere a sărăciei și atingerea obiectivelor mondiale este (in)existența unui serviciu de aprovizionare cu apă și canalizare calitativ și adecvat standardelor de mediu mondiale.
17.09.2014     
Aprovizionarea cu apă și canalizare în Regiunea NORD – soluții pentru viitor!
Vineri, 27 iunie 2014 la Edineț – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Primăria Edineț și Consiliul Raional Edineț au desfășurat ședința consultativă cu genericul „Consolidarea Capacităţilor APL în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare: aspecte de Gender şi Grupuri Social vulnerabile şi Economico-financiare”. Evenimentul a întrunit circa 40 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, reprezentanți ai operatorului de apă.Evenimentul a avaut ca scop prezentarea principalelor constatări, concluzii şi recomandări identificate ca
27.06.2014      primariaedinet.md   
     
Secretarul de Stat a Carolinei de Nord a discutat cu autoritățile locale din Moldova
La 19 iunie 2014 a avut loc întrevederea membrilor Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord D-na Elaine Marshall. La evenimentul organizat de către CALM în parteneriat cu Ambasada SUA au participat circa 50 primari care au avut discuții deschise cu Secretarul de Stat a Carolinei de Nord cu privire la sistemul și modul de funcționare a autorităților publice locale din ambele țări, la provocările și oportunitățile de colaborare a APL cu puterea centrală, precum și promovarea consolidării relațiilor dintre Republica Moldova și Statul Carolina de Nord.
20.06.2014     
Comunicat informativ privind ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile”
Miercuri, 16 aprilie, în cadrul sediului Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) s-a desfășurat ședința de consultare cu genericul „Consolidarea Capacităților APL în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare: aspecte de Gender și grupuri social vulnerabile”.
16.04.2014     
     
Comunicat informativ privind conferința ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova"
La data de 20 martie 2014, la Chișinău a avut loc Conferința Naționale ”Alimentarea cu apă și sanitație în Republica Moldova”. Evenimentul face parte din activitățile dedicate Zilei Mondiale a Apei, marcată anual de către comunitatea internațională la 22 martie. Conferinţa, a fost organizată de Ministerul Mediului în comun cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova și urmăreşte scopul de a spori gradul de conştientizare a populaţiei privind dreptul omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental şi de a promova soluţii privind managementul durabil al apei pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi susţinerea dezvoltării economice a ţării.
21.03.2014     
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în domeniul AAC
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă în cadrul proiectului „Consolidarea Capacităților APL în domeniul gestionării serviciului de aprovizionare cu apa și canalizare”
26.02.2014     
     
Cine este stăpânul rețelelor de apă și canalizare?!
Vineri, 14 februarie 2014 – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a desfășurat ședința consultativă cu genericul „Dreptul de proprietatea in domeniul sistemului de aprovizionare cu apa: cadrul legal si problemele actuale ale APL”. La eveniment au fost prezenți în jur de 20 de reprezentanți ai Autorităților Publice Locale și reprezentanți ai operatorilor serviciului de aprovizionare și aprovizionare cu apă.
14.02.2014